Vårt team

TRSYS Butikkdata har siden 2012 vært utviklingspartner for Frontlinesystems.

Vårt team innehar den høyeste kunnskap og kompetanse om butikkdatasystemer. Basert på erfaring innen prosjektledelse, software development og leveranse opererer nå også organisasjonen som leverandør av Frontllinesystems butikkdata.

Vi leverer komplette systemer med bankterminaler, kassehardware og software. 

En leveranse fra oss inkluderer også grundig opplæring og oppfølging i egen systemer samt opp mot tredjepart som regnskap.

Frontlinesystems er tett integrert mot tredjepartsystemer innen betaling og regnskap i tillegg til generelle API.

TRSYS Butikkdata har tett samarbeide med regnskapsbyrå og systemer.

Trondheim systemutvikling AS

Org. nr. 998320674

TRSYS butikkdata gjør det enkelt for deg. Vår kompetanse strekker seg fra systemutvikling, via regnskap til selve butikk og restaurantdriften.  

Kontakt oss om du har behov for ny kasseløsning eller gjennomgang av dagens situasjon for å se på mulighetene.

Kontakt oss